Napište nám Vaše náměty, připomínky či potávky po našich službách.

Prosím vložte Vaše jméno


Vložte text zprávy nebo poptávky.

CZ EN DE

Dům u Slunce

Strojní montáže > Dům u Slunce

Dům u Slunce

PANSKÁ HOSPODA U ZLATÉHO SLUNCE


Odedávna náležela Panská hospoda „U Zlatého slunce“ vrchnosti jeníkovské. Z roku 1762 známí jsou nájemci, jakož i nájemné, které vrchnosti platili.


V roce 1819 prodala vrchnost hospodu Janu Kolářovi za 30.000 zl.W.m. Vysoké gubernium však výnosem z 24. 8. 1822 číslo 34 826 neschválilo prodej a bylo učiněno narovnání mezi J. Kolářem a vrchností. Ostatní majitelé jsou patrní z kontraktů připojených.


Ve válce sedmileté (1757 – 1763) táhl generál Daun z Moravy do Čech a v Jeníkově byl hlavní stan. V hospodě dostal Daun rozkaz, aby táhl obležené Praze na pomoc. „Holobrádkové“, jak se jejich jednotkám v bitvě říkalo, v bitvě zvítězili.


Další zajímavostí je, že roku 1839 jela císařovna matka Maria Karolina na zapřenou s hraběnkou Coudenhoveovou a svobodnou paní z Ulfeldů v průvodu generála Creneville, vracejíce se z Pilnice, aby poznala lid a stavila se v Jeníkově. Zavítala do hostince „U Slunce“, poobědvala zde, zdržela se zde 2 hodiny, jednoho z chudých štědře obdarovala a odjela se svým průvodem k Vídni.